Istorijat

Istorijat škole

Život i rad Tehničke škole u Mladenovcu ima lepu prošlost i relativno dugu tradiciju. Stručno osposobljavanje u našem gradu je počelo osnivanjem Zanatske šegrtske škole 1910 godine, a nastavilo se kroz Trgovačko-zanatsku školu osnovanu 1920, Stručnu produžnu školu koja je radila od 1935 i Stručnu školu za učenike u industriji i zanatstvu.

Tehnička škola sa elektro i mašinskim odsekom je osnovana 1960. Kada je počela sa radom, škola je imala pet odeljenja koja su nastavu pohađala u nekoliko odvojenih zgrada u Mladenovcu. Svoj prostor, škola je dobila 12. oktobra 1961. godine, a sledeće godine je počela dogradnja i opremanje prostora. Iako se rad u prvim godinama postojanja škole odvijao u teškim uslovima, učenici prve generacije Tehničke škole i danas služe na ponos školi iz koje su potekli. Odlični učenici iz ove generacije su završili Mašinski fakultet, dok je Lazar Lazarević i magistrirao. Pored toga, osmoro njih je završilo Višu mašinsku školu i neki od njih su kasnije radili u Tehničkoj školi kao profesori.

1969. godine Tehnička škola se ujedinila sa školom za kvalifikovane radnike “Živko Jakovljević” čineći zajedničku ustanovu Školski centar. Direktor ustanove je bio Živadin Arsić, a škola je imala 26 odeljenja i 37 profesora. Zbog racionalizacije prostora, sredstava i kadrova, 1976. godine u Mladenovcu je formiran Obrazovni centar “Veljko Vlahović” u čiji sastav su ušle Tehnička škola, Gimnazija i Škola za KV radnike. To je bio period složenog i napornog rada na ujedinjavanju kolektiva i ujednačavanju kriterijuma ocenjivanja. Trebalo je mnogo truda i napora da bi projekat srednjeg usmerenog obrazovanja zaživeo i opstao.

Školske 1990/1991. otpočinje nov period u razvoju Tehničke škole jer te godine ponovo počinje sa samostalnim radom. Na osnovu plana upisa školske 1990/1991. godine škola je realizovala nove nastavne planove i programe za područja rada: mašinstvo i obrada metala, elektrotehnika i tekstilstvo. Od te godine započeto je i opremanje radionica i kabineta, a upisna politika se usavršavala prateći tehnološke trendove. Učenici škole postižu izvanredne rezultate na republičkim takmičenjima u okviru svojih struka, a razvija se i kulturni život škole. Hor je godinama reprezentovao svoju školu, a još uvek se pamte predstave “Narodni poslanik” i “Gospođa ministarka” B. Nušića u izvođenju dramske sekcije Tehničke škole.

Kadrovi škole su posebno poglavlje, jer u školi radi 80% nastavnog kadra koji su učenici naše škole. Škola je svoju kadrovsku politiku usmerila na mlade i od njih stvara uspešne stručnjake. Oni danas čine najvredniji deo kolektiva koji je homogen, radan i sa brojnim idejama za inovacije.

Podeli: